Reins
Maskinering

Reins Maskinering er en mekanisk produksjonsbedrift med 21 ansatte. Vi har en variert maskinpark som består av CNC styrte
og konvensjonelle maskiner.

Vi kan tilby maskineringstjenester av de fleste kjente stål, metall og plast typer. Vi leverer produkter til en stor variasjon av kunder innen olje-, offshore-, prosess- og skipsbyggings industrien og vi er stadig klar for nye utfordringer.

Moderne
produksjon

Vi har dyktige fagfolk som utøver mange typer oppdrag innenfor maskineringsfeltet. Produksjonen foregår i moderne lokaler og er basert på fagarbeidere med høy spesialkompetanse. Et av våre satsingsfelt er vannkraft, vi produserer blant annet turbinskåler, løpehjul og injektorer mm til vannkraftturbiner.

CNC-Maskinering

Ved hjelp av en variert maskinpark kan vi tilby et stort spekter av maskinerings-tjenester enten det er enkeltstående enheter eller serieproduksjon.


Avanserte produkter

Vi har egne avdelinger for montering og testing av komplekse komponenter. Vår testavdeling utfører trykktest og funksjonstest av ferdige komponenter.

Høy presisjon og kvalitet

Vi er kjent for å levere produkter av høy kvalitet. Bedriften er ISO9001:2015 sertifisert. Alle våre ansatte er aktivt engasjert i vårt kvalitetssystem.


Vannkraft

Produksjon av deler til vannkraft, 13 års erfaring I 2008 tok vi steget ut i vannkraftmarkedet, og det viste seg raskt at det var få selskaper som satset innenfor dette markedet.
Med bakgrunn i kompetansen i selskapet og godt samarbeid med miljøet, leverte vi 2009 vårt første Pelton turbinhjul.