Om oss

Reins Maskinering er en mekanisk produksjonsbedrift med 21 ansatte. Vi har en variert maskinpark som består av CNC styrte og konvensjonelle maskiner. Vi tilbyr maskineringstjenester av de fleste kjente stål, metall og plast typer. Vi leverer produkter til en stor variasjon av kunder innen olje-, offshore-, prosess- og skipsbyggings industrien og vi er stadig klar for nye utfordringer.  

Vi har et vedvarende fokus på kvalitet og miljø. Våre styringssystemer er sertifisert i henhold til ISO9001:2015 og ISO14001:2015. Vi følger markedet tett og vi holder oss oppdatert på den tekniske siden for å følge med i utviklingen av nye maskiner og dataprogrammer.

Bedriften ble etablert i 1985 og og er 100% eiet av Reins Eigedom og Invest AS. Vi holder til på Husnes industriområde i Kvinnherad kommune. 

Som følge av stor etterspørsel av våre tjenester ble kapasiteten for liten og i 1996 ble det oppført en ny produksjonshall og nye maskiner kom på plass. Enda en ny produksjonshall på 500 m2 ble satt opp i 2007. Dette medførte en stor økning i kapasitet og etter hvert har det blitt supplert med stadig flere nye avanserte maskiner. Økning av produksjonsareal skaper behov for større plass til administrasjon og garderobe. Ny utvidelse var igjen nødvendig og i løpet av høsten 2013 ble ny kontorfløy, nytt garderobeanlegg og spiserom tatt i bruk. I 2014 har utearealet blitt utvidet med større lagerplass og flere parkeringsplasser.

Bedriften er samfunnsengasjert og tar på seg ansvar for å fremme rekruteringen av nye maskinoperatører. Vi har til enhver tid lærlinger tilknyttet bedriften og på den måten legger vi grunnlaget for framtidens CNC operatører. Vil du jobbe med oss, kontakt: reins@reins.no

Skjermbilde 2021-03-19 kl. 11.45.15
Skjermbilde 2021-03-19 kl. 10.56.57

Vårt satsningsfelt

Reins Maskinering AS tar sikte på å være en pålitelig leverandør av maskinerte komponenter til industrien. Vi har et vedvarende fokus på kvalitet og miljø. Våre styringssystemer er sertifisert i henhold til ISO9001:2015 og ISO14001:2015. Vi følger markedet tett og vi holder oss oppdatert på den tekniske siden for å følge med i utviklingen av nye maskiner og dataprogrammer.

Skjermbilde 2021-03-19 kl. 11.46.29

Rekruttering

Reins Maskinering AS vil i framtiden satse for fullt på alle områder innen maskinering. Bedriften er samfunnsengasjert og tar på seg ansvar for å fremme rekruteringen av nye maskinoperatører. Vi har til enhver tid lærlinger tilknyttet bedriften og på den måten legger vi grunnlaget for framtidens CNC operatører.

Miljø

Vi har en svært miljøvennlig produksjon uten skadelige utslipp. Alt avfall som vi produserer blir sortert, lagret og levert til miljøsentral eller til spesialfirma for gjenvinning. Miljøstyringssystemet har ført til økt fokus på viktigheten av å beskytte det indre og ytre miljø.

Historie

Det hele startet i 1985 under enkle kår. Men etter hvert økte ordretilgangen og behov for større produksjonsareal
presset på.

1985
Bedriften ble etablert i 1985 og og er 100% eiet av
Reins Eigedom og Invest AS. Vi holder til på Husnes
industriområde i Kvinnherad kommune. Reins Eigedom
og Invest AS er også medeier i Zenit Engineering AS. Et
selskap med lang erfaring innen engineeringsoppdrag
for smelteverk, skips- og offshoreindustri etc.

1996
Som følge av stor etterspørsel av våre tjenester ble
kapasiteten for liten og i 1996 ble det oppført en ny
produksjonshall og nye maskiner kom på plass.

2007
Enda en ny produksjonshall på 500m2 ble satt opp i
2007. Dette medførte en stor økning i kapasitet og
etter hvert har det blitt supplert med stadig flere
nye avanserte maskiner.