Kvalitet og Miljø

Våre styringssystemer for kvalitet og miljø er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert. Dette fører til et vedvarende fokus på kvalitet og miljø, gjennom alle ledd i produksjonsprosessen og god sikkerhet for våre kunder.

Kvalitetskontroll

Alle våre maskiner er av merker som er kjent for høy kvalitet og presisjon og vi har medarbeidere med høy kompetanse på alle nivå i vår produksjon. Vi stiller strenge krav til kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsprosessen. Alle våre medarbeidere er innvolvert i kvalitetsarbeidet som er basert på kontinuerlig overvåking og forbedring. Viktige faktorer i denne prosessen er:

Åpen og aktiv komunikasjon med kunde før produksjonsstart
Fokus på kontinuerlig forbedring og effektivisering underveis
Overvåking og oppfølging gjennom hele produksjonsprosessen
Sluttkontroll med registrering og dokumentering av mål i henhold til produksjonstegninger

Miljø

Vår produksjon er svært miljøvennlig, uten skadelige utslipp. Alt resirkulerbart avfall blir gjenvunnet, og spesialavfall blir deklarert og levert godkjente miljøstasjoner. Miljøsertifisering har ført til økt fokus på viktigheten av å beskytte det indre og ytre miljø.
SKM_C45821052513260